Toleranties bij (automatische) matching van inkoopfacturen

🌟 Vanaf Premium

Stel toleranties in voor automatische matching en verhoog hiermee de automatiseringsgraad!

Hoe?

 1. Ga vanuit applicatiebeheerder naar Factuurconfiguratie en klik daarna op Matchingconfiguratie 
 2. Vul een absoluut bedrag en/of een percentage in, zodat dit meegenomen wordt bij de automatische matching en/of bij de handmatige matching

3. Klik hierna op 'Opslaan' rechtsonderin. 


De voordelen

 • Tijdsbesparing
  Door het instellen van de toleranties ben je geen tijd meer kwijt aan de afwijkingen waar je geen tijd aan kwijt wilt zijn. 

 • Automatiseringsverhoging 
  Geen handmatige acties voor 'normale' facturen.

 • Foutreductie
  Doordat de software dit uitvoert, geen fouten die bij handmatige acties kunnen ontstaan. 


Scenarioschets
Gezien de inkoopaanvraag vooraf al goedgekeurd is door één of meerdere budgethouders, hoeft de factuur die al verwacht wordt en (ongeveer) binnen het verwachte bedrag valt, niet meer seperaat worden goedgekeurd. 

Bij afwijkingen van kleine bedragen levert het meer op als dit automatisch wordt weggeschreven zonder dat een financieel medewerker hier nog naar kijkt.
Echter, misschien wil je bij hogere bedragen die nog wel binnen de toleranties van het bedrijf vallen wél dat de financieel medewerker ernaar kijkt voordat de factuur automatisch gematcht en geboekt wordt.

Je kunt beide scenario's instellen per administratie.